Linser

Vanliga frågor om linser

Det är många som behöver korrigera synen antingen med glasögon eller linser och antalet som byter från glasögon till linser ökar, men det finns fortfarande många som har frågor kring linser, allt från väldigt generella frågor till betydligt mer specifika. Här tar vi upp några av dessa frågor och ger svar.

Vilka typer av linser finns det?

Det finns ett par olika typer av linser som alla är vanliga idag:

  • Endagslinser – används en dag och kastas sedan
  • Månadslinser – kan användas en hel månad innan de behöver bytas ut
  • Dygnetruntlinser – kan lämnas i även när man går och lägger sig
  • Bifokala linser – används för att korrigera åldersynthet (presbyopi)
  • Toriska Linser – används för att korrigera astigmatism

Vilken lins ska jag välja?

Troligtvis den mest ställda frågan för många, saken är den att det inte finns ett svar som passar alla. Det viktiga här är att tala med sin optiker och låta dem hjälpa en genom att ställa frågor om ens behov, preferenser och livsstil. Det är till exempel många som föredrar att träna med linser istället för glasögon.

Vad är skillnaden mellan mjuka och stabila linser?

Oftast när man talar om linser är det mjuka linser man menar. Dessa har begränsad livsläng som varierar mellan en dag till ett år beroende på vilken typ man har. En stabil lins har dock ingen bestämt livslängd, det beror istället på skötsels av dem hur länge man kan ha dem innan man måste byta. Mjuka linser är oftast bekväm från först början medan stabila linser var några veckor innan de är lika bekväm som mjuka.

Finns det tillfällen då jag inte bör använda linser?

När man är sjuk är det ofta bra att inte använda linserna, desamma gäller om man har ont i ögonen eller är rödögd. Det kan även vara olämpligt att använda linser om man spenderar lång tid i dammiga lokaler eller omgivningar, som till exempel byggarbetarplatser.