Glasögonens historia

Olika typer av linser för att förstora saker och ting har troligtvis funnits ända sedan antiken. Exempelvis så skrev den romerske filosofen Seneca om glasglobar fyllda med vatten i syfte att förstora texter. Även den romerske kejsaren Nero tros ha använt olika typer av linser när han såg på gladiatorspel.

De första ”riktiga” glasögonen såg dock inte dagens ljus förrän i 1200-talets Venedig, vilket omnämns av italienaren Giordano da Pisa.

Under 1400-talet kom också glasögonen till Sverige, åtminstone är det första gången glasögon omnämns i svensk text i ett brev från munken Johannes Hildebrand i Vadstena till biskopen i Linköping, Knut Bosson.

Den allra första typen av glasögon var de så kallade nitbrillorna, som bestod av två glas som hölls samman med hjälp av en nit. Så småningom utvecklades också bågbrillorna, detta under 1500-talet, vilka var betydligt smidigare än sina föregångare. Bågbrillorna bestod av en fjädrande båge över näsan med vars hjälp glasen hölls på plats, vilka i sin tur ofta var omgärdade av läder. Ordet brillor kommer för övrigt från ordet beryll, som är en bergskristall som man länge använde just som synhjälpmedel.

Glasögon blev ganska snabbt en statussymbol då dessa symboliserade bildning och lärdom. Av den anledningen var det inte helt ovanligt att även personer som inte var i behov av glasögon bar glasögon just för att visa att man var bildad. Glasögon blev helt enkelt en statussymbol.

Under 1700-talet, närmare bestämt i England, började man även göra glasögon med sidoskalmar och 1752 utvecklade Londonoptikern James Ayscough detta genom att förlänga skalmarna med gångjärn.

År 1800 var ett viktigt år i glasögonens historia, för det var nämligen då som Dudley Adams tog patent på framställningen av ovala glasögon, dock skulle det dröja ända till 1813 då framställningen av symmetriskt cylinderglas möjliggjordes i Frankrike.
År 1825 var ytterligare ett intressant år i glasögonhistorien eftersom det var detta år som den brittiske astronomen George Airy uppfann en lins som kunde korrigera brytningsfel.

Idag används glasögon inte bara av de som har problem med synen utan kan även användas exempelvis för att skydda sig mot solen i form av solglasögon, vid skydd på arbetsplatser i form av skyddsglasögon samt vid utövande av sport som till exempel simning eller skidåkning.